Σας κούρασαν τα Δικαστήρια;
Ελάτε στη Διαμεσολάβηση!
 

 
 

Διεκπεραιώσεις Διαμεσολάβησης - Άννα Γ. Τριτσαρώλη στον Πειραιά

 
 

 
 
 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 
 
 

 
 
 
 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Άννα Τριτσαρώλη & Συνεργάτες!

Τα δικαστήρια δεν είναι μονόδρομος. Ελάτε στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, για να επιλύσετε εξωδικαστικά, χωρίς το κοινό ενός δικαστηρίου και με απόλυτη εμπιστευτικότητα οικογενειακές διαφορές, προσωπικά και οικονομικά θέματα, για να διεκδικήσετε μια διατροφή ή την επικοινωνία με το παιδί σας, για περιουσιακές και κληρονομικές διαφορές. Ελάτε στην Εμπορική Διαμεσολάβηση για επίλυση εργατικών διαφορών, για αποκατάσταση σχέσεων μεταξύ εταιριών, για καταναλωτικές διαφορές. Ελάτε στη Σχολική Διαμεσολάβηση για διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ μαθητών και μαθητών - καθηγητών. Ελάτε στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση για διαφορές μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών. Ελάτε στην Διαμεσολάβηση για μισθωτικές διαφορές, ιδιοκτητών και ενοικιαστών.
 
Στο δικό σας χώρο διεκπεραιώσεις ΥΑΣ Διαμεσολάβησης

Διεξαγωγή Διαμεσολαβήσεων και μέσω τηλεδιάσκεψης για αστικές ,εμπορικές,οικογενειακές διαφορές.
 
 
 

 
 
 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 
 
 

 
 
 
 
Επειδή ένας δύσκολος συμβιβασμός αξίζει περισσότερο από μία καλή Δίκη, ελάτε στη Διαμεσολάβηση !
 
 
Τραπεζική Διαμεσολάβηση
 

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

 
Επέλεξε τη Διαμεσολάβηση για τραπεζικές διαφορές, αν έχεις κόκκινα δάνεια , ρύθμισε τις οφειλές σου, κούρεψε τα χρέη σου, σώσε το ακίνητό σου από τον Πλειστηριασμό. Στις διαπραγματεύσεις σου με την τράπεζα χρειάζεσαι τον ειδικό.
 
 
 
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
 

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

 
Η οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι παγκοσμίως ένας από τους πυλώνες της Διαμεσολάβησης και καθίσταται πλέον υποχρεωτική στη χώρα μας η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση για οικογενειακές διαφορές.
 
 
 
Εμπορική Διαμεσολάβηση
 

Εμπορική Διαμεσολάβηση

 
Εμπορική Διαμεσολάβηση για κατασκευαστικές, βιομηχανικές, εμπορικές διαφορές, μελών προσωπικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων, προμηθευτών-προμηθευομένων. Αποτελεί την απολύτως ενδεδειγμένη μέθοδο.
 
 
 
Κοινωνική Διαμεσολάβηση
 

Κοινωνική Διαμεσολάβηση

 
Η Κοινωνική Διαμεσολάβηση εξασφαλίζει την πρόσβαση των κατοίκων ενός Δήμου σε υπηρεσίες επίλυσης συγκρούσεων για διαφορές που δεν είναι χρηματικές, αλλά επικεντρώνονται στις ανθρώπινες σχέσεις και την ουσιαστική επικοινωνία.
 
 
 
Σχολική Διαμεσολάβηση
 

Σχολική Διαμεσολάβηση

 
Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκεται η επίλυση συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές, μεταξύ εκπαιδευτικών, ανάμεσα στους δύο προηγούμενους, μεταξύ γονέων - μαθητών ή γονέων - εκπαιδευτικών.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 
 
 

 
 
 
 
Η Διαμεσολάβηση ΝΟΜΟΣ 4512/2018 είναι ένας εναλλακτικός, εξωδικαστικός, τρόπος επίλυσης διαφορών, μια διαρθρωμένη διαδικασία με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονομία, την ουδετερότητα και αμεροληψία του Διαμεσολαβητή, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα να επιλύσουν με συμφωνία, χωρίς το ακροατήριο ενός δικαστηρίου, μία διαφορά τους με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και αμερόληπτου Διαμεσολαβητή . Στην Ελλάδα έγινε υποχρεωτική η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση με το Νόμο 4640/2019.


Η επιλογή της Διαμεσολάβησης σε μια αστική ή /και εμπορική διαφορά αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για τους ακόλουθους λόγους:
 
 
 
 
 
 
 

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Διαμεσολάβησης

 
 
 
 
 
 
 
 

Ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας

 
 
 
 
 
 
 
 

Εξοικονόμηση χρόνου

 
 
 
 
 
 
 
 

Εξοικονόμηση χρημάτων

 
 
 
 
 
 
 
 

Εξοικονόμηση διαδικασιών για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς

 
 
 
 
 
 
 
 

Αποφυγή κινδύνου έκδοσης δυσμενούς (ή απλά καθυστερημένης) δικαστικής απόφασης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προστασία της αξιοπρέπειας των μερών

 
 
 
 
 
 
 
 

Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας και απορρήτου

 
 
 
 
 
 
 
 

Επιρροή των μερών στη λύση της διαφοράς τους

 
 
 
 
 
 
 
 

Διαφύλαξη και συνέχιση των ανθρωπίνων ή /και επιχειρηματικών ή άλλων σχέσεων συνεργασίας των μερών

 
 
 
 
 
 
 
 

Επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας, που υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι εκτελεστή, όπως μια δικαστική απόφαση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι Υπηρεσίες μας στη διάθεσή σας. Ελάτε στη Διαμεσολάβηση!

 
Οι έμπειροι και καταρτισμένοι διαμεσολαβητές μας, διαθέτουν ειδικές τεχνικές και δεξιότητες που βοηθούν τα μέρη να αναζητήσουν μια αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή για τα ίδια, λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί.